Biteable

 

Tài khoản Biteable (gói Plus hoặc Ultimate) đăng ký theo email của bạn, tài khoản riêng bạn sử dụng và sử dụng đầy đủ tất cả các tính năng của gói đăng ký: Biteable Plus (hoặc Biteable Ultimate). 

Cập nhật ngày 02.8.2022: Hiện nay Biteable đã thay đổi các gói đăng ký, theo đó các gói cũ Biteable Plus và Biteable Ultimate vốn quen thuộc với nhiều người dùng, trong đó đó có mình, đã chính biến mất. Hiện tại chỉ còn 2 gói là Pro và Team. Sự thay đổi này đang diễn ra, biteable.com chưa cho biết sẽ hỗ trợ người dùng đăng ký gói cũ chuyển sang gói mới như thế nào.

Do đó, mình tạm thời dừng dịch vụ tài khoản này trong lúc chờ biteable.com ổn định!

➤ Ngoài các gói đăng ký có sẵn, như bạn thấy trên trang này, ChonLink.com còn có thể cá nhân hoá gói đăng ký khác phù hợp hơn với yêu cầu của bạn. Mức phí dưới đây cho mục đích tham khảo. Mức phí trong thực tế thường rẻ hơn so với mức phí trên website, nhất là khi bạn gia hạn dịch vụ, đăng ký cùng lúc nhiều sản phẩm hoặc đang là khách hàng thân thiết của ChonLink.com...

➤ Chính sách Bảo hành, Nguồn gốc Tài khoản và Hỗ trợ Miễn phí khác đi kèm: Xem tại đây

➤ Một số thông tin về sản phẩm (tính năng, mức phí, hình ảnh...) đang trong quá trình cập nhật.

➤ Liên hệ Tư vấn chọn gói, Báo giá, Hỗ trợ sử dụng, Hướng dẫn đăng ký và Chia sẻ các ưu đãi miễn khác đi kèm khi đăng ký dịch vụ trả phí tại ChonLink.com, xin vui lòng liên hệ qua Facebook Page.